Podstawowe informacje

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje naukę zawodu aktora i aktora scen muzycznych.
Nauka w Szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania realizowanych przez znanych artystów wrocławskich i wykładowców wyższych szkół artystycznych o dużym doświadczeniu scenicznym i dydaktycznym.

Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 442/6/2006.

Zajęcia teatralne oraz wokalne realizowane są wielokierunkowo, od najprostszych piosenek i utworów scenicznych zaczynając, na musicalach i klasycznym repertuarze literatury światowej kończąc.

Założeniem dydaktycznym pracy ze studentami jest stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju artystycznego
i wykazania się aktywnością twórczą, rozwijanie osobowości artystycznej poprzez rozbudzenie wyobrażni aktorskiej
i muzycznej, popularyzacja twórczości kompozytorów oraz literatury klasycznej i współczesnej.

Szkoła aktorska kształci w dwóch specjalnościach:
  • Aktorskiej
  • Aktorsko-Musicalowej

Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem "aktor" lub "aktor scen muzycznych". Otrzymanie dyplomu uprawnia do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich na podstawie materiału obowiązującego i zrealizowanego w Szkole.

Nauka w Szkole rozpoczyna się 1 października, kończy 20 czerwca.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynku przy ulicy Monte Casino 64
we Wrocławiu.


Założycielem i dyrektorem Szkoły jest Elżbieta Bruź - Misiewicz.

O szkole

Adres do korespondencji

Policealna Szkoła
Aktorstwa i Musicalu

51-659 Wrocław
ul. Promień 41/8

Dane kontaktowe

tel. 71 345 31 48
tel. kom. 691 753 668
e-mail: sekretariat@szkaktorska.pl

Miejsce prowadzenia zajęć

ul. Monte Casino 84
51-681 Wrocław