Dla kandydatów

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Ucz się u nas

Jeżeli masz odrobinę talentu i osobowość, lubisz prezentować swoje umiejętności publicznie, jesteś wrażliwy i odpowiednio zdeterminowany, ażeby zostać profesjonalnym artystą ta szkoła aktorska jest dla Ciebie.

Jeżeli nie radzisz sobie z własną nieśmiałością, boisz się nowych kontaktów z ludźmi, a w dodatku zasycha Ci w ustach podczas publicznych występów ta szkoła z pewnością jest dla Ciebie.

Nie zwlekaj! Będziesz się kształcił w miłej i przyjaznej atmosferze, a Twój talent oszlifujemy jak niepowtarzalny diament!

Historia Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu sięga 2006 roku. Ta pierwsza tego typu 3-letnia niepubliczna szkoła aktorska w Polsce została założona z myślą o osobach, które swą zawodową przyszłość chcą związać z teatrem, radiem, telewizją lub filmem.
Nauka w szkole odbywa się w systemie dziennym i trwa 3 lata (6 semestrów).

Szkoła kształci w dwóch specjalnościach:

 • Aktorskiej
 • Aktorsko-Musicalowej

Program nauczania obejmuje przedmioty aktorskie (dykcja, wiersz, proza, podstawy gry aktorskiej, sceny współczesne, sceny klasyczne), muzyczne (emisja głosu i impostacja, śpiew solowy, piosenka aktorska, piosenka musicalowa, kształcenie słuchu z zasadami muzyki), humanistyczne (historia teatru i dramatu powszechnego), psychologiczne (zajęcia autopersonalne) i taneczne (taniec towarzyski).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według autorskich programów nauczania przez znanych artystów i wykładowców wyższych uczelni artystycznych o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

Zajęcia aktorskie oraz wokalne przebiegają wielokierunkowo, od najprostszych piosenek i scen zaczynając, na musicalach i klasycznym repertuarze literatury światowej kończąc.

Istnieje również możliwość odbywania indywidualnych zajęć po uzgodnieniu z Dyrektorem.

Założeniem dydaktycznym pracy ze studentami jest stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju aktorskiego i muzycznego oraz rozwijanie indywidualnej osobowości artystycznej poprzez rozbudzenie ich wrażliwości i wyobraźni.

Celem kształcenia jest doskonalenie umiejętności technicznych oraz artystycznych słuchaczy w zakresie aktorstwa dramatycznego oraz musicalowego, które pozwolą odnieść sukces w teatrach dramatycznych, muzycznych, w mediach, reklamie, public relations, a także w filmie.

Nauka w szkole rozpoczyna się 1 października, kończy 20 czerwca.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Nauka w szkole aktorskiej jest odpłatna (zobacz stawki czesnego).

Nasi absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu uprawniający do wykonywania zawodu.

Otrzymanie dyplomu uprawnia dodatkowo do zdawania egzaminu państwowego dla aktorów dramatu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Związku Artystów Scen Polskich na podstawie materiału obowiązującego i zrealizowanego w Szkole.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
prosimy
o kontakt telefoniczny lub mail’owy.

Zasady rekrutacji

O przyjęcie do Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie albo nie będące obywatelami polskimi, które posiadają świadectwo dojrzałości.

 • podanie o przyjęcie do Szkoły,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole aktorskiej,
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • świadectwo dojrzałości (w przypadku tegorocznych maturzystów zaświadczenie o ukończeniu liceum,
  świadectwo maturalne należy dostarczyć w terminie późniejszym) lub jego odpis,
 • dowód opłaty wpisowego (700 zł) i opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki (zobacz stawki czesnego). Należność należy wpłacić na konto Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu:

nr konta: 55 1440 1156 0000 0000 0530 0559

Kandydaci składają dokumenty w TECZCE.

Dokumenty do Szkoły należy dostarczyć na jeden z podanych adresów:

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu
51 – 659 Wrocław
ul. Promień 41/8

Obowiązujące stawki czesnego:

 • Specjalność Aktorska: 950 zł/m-c *
 • Specjalność Aktorsko–Musicalowa: 1250 zł/m-c *

 

* szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego

Niezbędne dokumenty

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Niezbędne dokumenty

Dokumenty do pobrania i wydrukowania w fomacie pdf:

Rekrutacja On-Line

Kwestionariusz osobowy online

  Dane osobowe

  Adres zameldowania

  Dane kontaktowe

  Wykształcenie (dane ukończonej szkoły)

  Oświadczenia