Kursy do PWST

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

Kursy przygotowujące do PWST

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu oferuje następujące Kursy przygotowujące do PWST:

Kursy Aktorskie

Kursy Aktorsko - Musicalowe

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursach aktorskich i aktorsko-musicalowych organizowanych każdego roku przez Policealną Szkołę Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.
Artystyczny Wrocław oferuje dziś pracę nie tylko profesjonalnym aktorom, również osobom, które próbują swoich sił w zawodzie aktora i są amatorami.

W szczególności zaś tym, którzy profesjonalnie traktują ten zawód. Początkiem takiej właśnie profesjonalnej drogi do aktorstwa są kursy teatralne bądź wokalne.

Autorski program nauczania aktywnych zawodowo aktorów z Wrocławia prowadzących zajęcia teatralne oraz wokalne sprawia, że adept sztuki aktorskiej rozpoczynający kursy aktorskie lub wokalne w Policealnej Szkole Aktorstwa
i Musicalu we Wrocławiu może właściwie rozpoznawać swoje własne predyspozycje oraz możliwości.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wielką uwagą i delikatnością pod kątem unikalnych, indywidualnych uwarunkowań psychiczno-fizycznych (introwertyk bądź ekstrawertyk) kandydata. Uwrażliwienie pedagogów na osobę ludzką w procesie edukacyjnym ma swoje przełożenie na działania aktorskie lub wokalne Słuchaczy w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.

Założeniem dydaktycznym warsztatów jest stworzenie uczestnikom spotkań możliwości wszechstronnego rozwoju artystycznego i wykazania się aktywnością twórczą, rozwijanie osobowości artystycznej poprzez rozbudzenie wyobraźni aktorskiej lub muzycznej, popularyzacja światowej literatury klasycznej i współczesnej lub twórczości kompozytorów specjalizujących się w muzyce musicalowej.

Program warsztatów w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu
we Wrocławiu realizowany jest w:

 • 3 – miesięcznym cyklu nauki, w systemie dziennym (z wyłączeniem niedziel)
 • Proponujemy trzy terminy warsztatów:
  • Kurs wakacyjny – lipiec, sierpień, wrzesień
  • Kurs jesienny – październik, listopad, grudzień
  • Kurs wiosenny – kwiecień, maj, czerwiec
 • 2 x 8 h tygodniowo
 • Grupy 8-12 osób
 • Koszt: 930 zł miesięcznie, opłata uiszczona na początku kursu (za cały kurs).
 • Istnieje możliwość odbywania indywidualnych zajęć po uzgodnieniu z dyrektorem Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.

Cel kursów

Celem i głównym założeniem Kursów jest przygotowanie Słuchacza do egzaminów w Akademiach Sztuk Teatralnych, do Wyższych Szkół Teatralnych, Wydziałów Wokalno – Aktorskich oraz Aktorsko – Musicalowych w Akademiach Muzycznych. W procesie edukacyjnym Organizatorzy biorą pod uwagę różnice programowe obowiązujące na egzaminach wstępnych w uczelniach artystycznych.

Organizacja kursów

 • Organizatorem Kursów jest Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PSAiM, przy ul. Monte Casino 64 we Wrocławiu.
 • Mając na uwadze motto : „Po pierwsze, nie szkodzić” pedagodzy wrocławskich uczelni posiadający wieloletnią praktykę pedagogiczną, z ogromnym wyczuciem i ostrożnością oraz indywidualnym podejściem kształtują rozwój artystyczny każdego Słuchacza. Metody nauczania dostosowują do potrzeb i możliwości Uczestnika Kursu.
 • Zajęcia, które nie mogą się odbyć z przyczyn leżących po stronie PSAiM, zostaną odpracowane w najbliższym dogodnym i uzgodnionym z całą grupą Słuchaczy terminie, również w formie zastępstwa.
 • Pracujemy w Grupach 8-12 osobowych.

Pomoce naukowe

Uczestnicy Kursów otrzymują materiały dydaktyczne (teksty, nuty itd.) do ręki w takim celu, aby mieli możliwość wielokrotnie z nich korzystać (np. w pracy z akompaniatorem). Jeśli jest taka potrzeba, przesyłamy również materiały drogą elektroniczną.

Zgłoszenia na kursy

Zgłoszenia na Kursy przekazujemy drogą mailową (podając nazwisko oraz telefon kontaktowy) na adres: sekretariat@szkaktorska.pl

Po ukończeniu

Po ukończeniu kursów w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu Słuchacze:

 • Otrzymują dyplom ukończenia kursu.
 • Mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.
 • Mają możliwość ubiegania się o pracę w serialach dokumentalnych realizowanych we Wrocławiu oraz w całej Polsce.
 • Mają możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w placówkach dydaktyczno-wychowawczych na terenie Wrocławia, okolic Wrocławia, a także w innych ośrodkach w Polsce ( wymagane dodatkowo przygotowanie pedagogiczne).
 • Pogłębienia swoich umiejętności, które mogą być przydatne w uzyskaniu kolejnych stopni awansu zawodowego ( dla czynnych zawodowo nauczycieli).

Ceny, forma płatności, termin płatności

 • Aktualne opłaty za Kursy znajdują się na stronie internetowej szkoły.
 • Potwierdzeniem rezerwacji uczestnictwa w Kursach jest dokonanie opłaty
  na konto PSAiM, które jest podane na stronie internetowej: https://www.szkaktorska.pl
 • Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłat.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy kursy w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu są płatne?
Tak. Informacje z zakładce „Kursy przygotowujące do PWST”.
Na jaki nr konta mogę dokonać przelewu?
Nr konta jest podany w zakładce:
Kto prowadzi zajęcia na kursach w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu?
Doświadczeni pedagodzy z Wrocławia posiadający wieloletnią praktykę zawodową. To pracujący w teatrach i na uczelniach wyższych aktorzy, wokaliści, którzy swoje życie artystyczne związali z tym miastem. Bardzo życzliwi. Pomogą w pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym. Indywidualnie traktują każdego Słuchacza zdając sobie sprawę z tego, iż praca zawodowa każdego artysty uzależniona jest nie tylko od jego talentu ale także od jego determinacji, systematycznej pracy oraz subtelnej i merytorycznej pomocy pedagoga.
Gdzie odbywają się zajęcia?

We Wrocławiu, przy ul. Monte Casino 64, w budynku, w którym odbywają się zajęcia Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu.

Jak liczne są grupy?
8-12 osób, czasem mniej. Generalnie pracujemy w niewielkich grupach, co jest korzystne zarówno dla Słuchacza (dłuższa indywidualna praca z pedagogiem przyśpiesza rozwój artystyczny ucznia) jak i pedagoga (szybciej wychwyci błędy interpretacyjne, ruchowe i pomoże się z nimi uporać).
Czy kursy w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu przygotowują do Wyższych Szkół Teatralnych, Filmowych, Wokalnych?

Tak. Program nauczania obejmuje między innymi:

 • elementarne zadania aktorskie (praca z tekstem),
 • improwizowane sceny pantomimiczne (etiudy aktorskie),
 • sceny mimiczne z wykorzystaniem ruchu, światła, dźwięku,
 • interpretację wiersza i prozy, (wybór tekstów, analiza, interpretacja),
 • zajęcia z impostacji głosu i wymowy (praca nad oddechem przeponowym – kluczowym problemem w emisji głosu oraz dykcji),
 • taniec towarzyski lub ludowy (praca nad plastyką ruchu oraz koordynacją ruchową),
 • piosenkę aktorską i ludową, (wybór i dobór odpowiednich dla danego głosu piosenek, praca z podkładami muzycznymi lub pianistą),
 • wykłady z historii teatru i dramatu.
Dlaczego PSAiM nie prowadzi Kursów w niedzielę?
Ponieważ Pan Bóg stwarzając świat 6 dni pracował a 7-mego dnia odpoczywał. My pracujemy w taki sam sposób.
Czy mogę zapisać się na Kurs będąc uczniem szkoły średniej?

Tak

Czy można negocjować z grupą konkretne dni i godziny odbywania kursu ze względu na pracę?

Tak

Czy kurs może się nie odbyć?
Tak. Kurs przewiduje minimalną liczbę zgłoszeń. 5 dni przed rozpoczęciem kursu Słuchacz otrzymuje informację mailem lub sms-em, że kurs się nie odbędzie.
Czy można zrezygnować z kursu i na jakich warunkach?

Tak. Do 7 dni od rozpoczęcia kursu. Rezygnacja wymaga formy pisemnej przesłanej drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkaktorska.pl. Opłata za 1 miesiąc nauki nie zostanie zwrócona.

Czy opłata za zajęcia, na których Słuchacz jest nieobecny podlega zwrotowi?

Nie

Czym różni się kurs od szkoły?

Szkoła daje Dyplom ukończenia PSAiM z tytułem aktor lub aktor scen muzycznych oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. 3 lata nauki to również więcej zajęć i lepsze przygotowanie do pracy. Z doświadczenia wiemy, że większość studentów szkół państwowych uczęszczało wcześniej do szkół prywatnych lub brało udział w wielu kursach. Ukończenie 3-letniej szkoły daje dodatkową możliwość zdawania egzaminu państwowego (dawniej egzamin eksternistyczny dla pracujących w teatrach i filmie aktorów amatorów).

Kursy nie dają takich uprawnień jak szkoła. 3- miesięczny okres pracy nad własnym rozwojem przygotowuje w mniejszym lub większym stopniu w zależności od talentu, pracy i zaangażowania do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne ale nie daje gwarancji dłuższego „utrzymania się” w zawodzie aktora. To zbyt krótki czas pracy nad sobą. To tak, jakby chcieć zagrać Chopina a nie ćwiczyć gam i pasaży. Ale niewątpliwie jest to właściwy początek artystycznej drogi.

Czy obowiązuje program, który należy przygotować na pierwsze spotkanie?

 Nie ma takiego obowiązku. Dla chętnych: fr. prozy lub wiersz przygotowany pamięciowo. To wszystko. Gotowość do pracy w zamian mile widziana.

Ogólne zasady
obowiązujące na kursach

 • Na zajęciach obowiązują ogólno znane zasady kultury osobistej.
 • W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania środków odurzających oraz spożywania alkoholu.
 • Na zajęcia przynosimy obuwie zmienne.
 • Nie spożywamy posiłków podczas zajęć.
 • Odnosimy się do siebie z szacunkiem.
 • Na zajęcia nie zapraszamy osób trzecich.